เกี่ยวกับเรา

บริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด  ก่อตั้งโดย ดร.ศิวะ พงศ์พิพัฒน์  ผู้เชี่ยวชาญวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ    สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาเอก เกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัย   สตุตการ์ด  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2525  ทะเบียนเลขที่ 782/2525 (ทะเบียนปัจจุบันเลขที่ 0105525007826)  และเติบโตอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี  ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 54 ล้านบาท

 

บริษัท ประกอบกิจการให้บริการตรวจสอบและทดสอบทางวิศวกรรม   กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ ได้แก่  คลังปิโตรเลียม โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม  โรงแยกก๊าซ  โรงงานปิโตรเคมี  โรงงานอุตสาหกรรม  ผู้ผลิตและก่อสร้างอุปกรณ์เหล็ก

 

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก

สมาคมการทดสอบโดยไม่ทำลายแห่งประเทศไทย (Thai Society for Nondestructive Testing)

https://www.tsnt.or.th

ใบรับรอง

 

ISO/IEC 17025 : 2005 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

ISO 9001:2008 Quality Management System
OHSAS 18001:2007 Health and Safety Management System
TIS 18001:2011 Health and Safety Management System
สภาวิศวกร ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล
กรมธุรกิจพลังงาน ผู้ทดสอบและตรวจสอบประเภทที่ 1ถังก๊าซหุงต้ม ถังเก็บและจ่ายก๊าซ  ถังขนส่งก๊าซ และอุปกรณ์
กรมธุรกิจพลังงาน ผู้ทดสอบและตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซ ถังขนส่งก๊าซ ระบบท่อก๊าซและอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติ
กรมโรงงานอุตสาหรรม หน่วยตรวจสอบภาชนะบรรจุก๊าซ  ประเภทที่ 2
กรมโรงงานอุตสาหรรม หน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อน้ำหรือหม้อต้มที่ใช้ของเหลวเป็นสื่อนำความร้อน

นายภักดี ตั้งนันทชัย

กรรมการผู้จัดการ

นายดุษฎี พงศ์พิพัฒน์

กรรมการ

นายไชยันต์ ผ่องไพบูลย์

กรรมการ

นายสมชัย เรืองสุริยกิจ

กรรมการ

นายพนม ยิ่งไพบูลย์สุข

กรรมการ

นายสุระชัย บูรโสถิกุล

กรรมการ

นายศักดิ์ชัย ธงจิตติพงศ์

กรรมการ

นายกำพล เชียงไชยวงศ์

กรรมการ

                         SIWA TESTING INSPECTION & CONSULTING CO.,LTD
SIWA-210-1

สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ

195  ซอยเพชรเกษม 65  ถนนเพชรเกษม  แขวงหลักสอง  เขตบางแค  กรุงเทพฯ 10160

โทรศัพท์  0 2444 3645 (อัตโนมัติ 15 สาย), 0  2809 3261 (อัตโนมัติ 8 สาย)

แฟกซ์    0 2444 3026_7, 0 2809 3276_7

อีเมล  info@siwatesting.com

สาขา ระยอง

68/68  ถนนเทอดไทย-มุสลิม  ต.มาบตาพุด  อ.เมือง  จ.ระยอง 21150

 โทร.  0-3801-4100 (อัตโนมัติ 10 สาย)

อีเมล  rayong.branch@siwatesting.com

 

72155949_2501353746856984_153567341647495168_n