รายชื่อลูกค้าแยกตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
กลุ่มปิโตรเลียม
ตรวจสอบอุปกรณ์การสำรวจและผลิตปิโตรเลียม  ในระหว่างการผลิตและประกอบในโรงงานและที่แท่นขุดเจาะในอ่าวไทย

 • เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต บจก.

ตรวจสอบถังเก็บและจ่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว  ระบบก๊าซธรรมชาติ   ถังเก็บผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  ในโรงกลั่นปิโตรเลียมและโรงแยกก๊าซ   เพื่อตรวจสอบในระหว่างการสร้าง  ตรวจสอบสภาพในระหว่างการใช้งานและระหว่างปิดซ่อมใหญ่ประจำปี   ตรวจสอบตามกฎหมายเพื่อขอรับใบอนุญาตและเพื่อการต่ออายุใบอนุญาต

 • ปตท. บมจ.
 • บางจากปิโตรเลียม บมจ.
 • ไทยออยล์ บมจ.
 • ไออาร์พีซี บมจ.
 • เอสโซ่ (ประเทศไทย) บมจ.
 • ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ บมจ.
 • ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ บมจ.
 • สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ บมจ.
 • สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง บจก.
 • ท่อส่งน้ำมันไทย บจก.
กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์เพื่อการซ่อมบำรุง  และในระหว่างการปิดซ่อมใหญ่ประจำปี

ตรวจสอบรับรองคุณภาพถังเก็บบรรจุและระบบท่อทางในระหว่างการเดินระบบ

 • กระดาษ:  สยามคราฟท์  ฟินิกซ์  คิมเบอร์ลีย์
 • น้ำตาล:  น้ำตาลตะวันออก  น้ำตาลบุรีรัมย์  น้ำตาลขอนแก่น
 • ปูนซีเมนต์: ปูนซีเมนต์ไทย  ปูนซีเมนต์นครหลวง  ชลประทานซีเมนต์
 • ผลิตภัณฑ์ยาง:  กู๊ดเยียร์  บริดจ์สโตน เซฟสกิน  ไทยซินธิติกส์รับเบอร์
 • โรงงานอาหาร :  แดรี่พลัส  เนสท์เล่  ดัชท์มิลค์ ไทยน้ำทิพย์
กลุ่มงานตรวจรับรองคุณภาพ
สอบทานเอกสารและรายการคำนวณให้เป็นไปตามข้อกำหนดของโครงการ   ตรวจติดตามความคืบหน้าของโครงการ

เป็นพยานการทดสอบ   สอบทาน Manufacturer Data Report   ตรวจสอบความถูกต้องของงานก่อนส่งออกจากโรงงาน

 • TUV Nord (ASME Stamp)
 • MKK Asia Co., Ltd.
 • QA Management Services Pty. Ltd.
 • Metso Paper (Thailand) Company
กลุ่มโรงงานปิโตรเคมี
ตรวจสอบสภาพถังและอุปกรณ์เพื่อการซ่อมบำรุง  และในระหว่างการปิดซ่อมใหญ่ประจำปี

 • พีทีที โกบอล เคมิคอล บมจ.
 • ระยองโอเลฟินส์ บจก.
 • มาบตาพุดโอเลฟินส์ บจก.
 • มาบตาพุดแท้งค์ เทอร์มินัล บจก.
 • สยามมิตซุย พีทีเอ บจก.
 • ไบเออร์ไทย บจก.
 • ไทยโพลิคาร์บอเนต บจก.
 • แพรกซ์แอร์ บจก.
 • อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) บมจ.
 • กรุงเทพซินธิติกส์ บจก.
กลุ่มโรงไฟฟ้า
ตรวจสอบหม้อไอน้ำและท่อรับความดันของโรงงานไฟฟ้า

 • โรงไฟฟ้าขนอม
 • บัวใหญ่ไบโอพาวเวอร์
 • กัลฟ์ พาวเวอร์ โคเจน
 • โกลว เอสพีพี

ตรวจสอบหม้อไอน้ำและท่อรับความดันของหน่วยงานผลิตไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม

 • อนุรักษ์พลังงานซิเมนต์ไทย
 • น้ำตาลตะวันออก (บ้านโป่งเอ็นจิเนียริ่ง)
 • ฟินิกซ์พัลพ์แอนด์เพเพอร์
 • ควอลิตี้คอฟฟี่โปรดักส์
กลุ่มผู้รับเหมางานเหล็ก
ทดสอบโดยวิธีไม่ทำลายในระหว่างการผลิตและประกอบถังรับความดัน  อุปกรณ์เหล็ก  ท่อทาง และโครงสร้างเหล็ก

 • ยูนิมิตเอนจิเนียริ่ง บมจ.
 • พัฒน์กล แมนนูแฟคเจอริ่ง บจก.
 • ไทยเมทัลโปรดักส์อินดัสตรีย์ บจก.
 • โตโย-ไทย คอร์ปอเรชั่น บจก.
 • ครัยโอเทค บจก.
 • พีเอสเอ เคมเทค บจก.
 • เบสท์เทคแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง บจก.
 • เยอรมัน-ไทย บอยเลอร์ แมนนิวแฟคเชอริ่ง บจก.
 • ฟอสเตอร์วีลเลอร์เซอร์วิส (ประเทศไทย) บจก.
 • นวรัตน์ พัฒนาการ บมจ.
 • ส.ศิริแสง บจก.
 • เอ็กซ์เพิร์ททีม บจก.
 • เอสทีพีแอนด์ไอ บจก.
 • ไทยทาเกนากาสากลก่อสร้าง บจก.
 • สแกน อินเตอร์ บมจ.
 • คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) บมจ.