การตรวจสอบ เพื่อการซ่อมบำรุง

ABOUT
ในโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท ได้แก่ โรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม คลังน้ำมันปิโตรเลียม  โรงงานปิโตรเคมี โรงงานผลิตเหล็กและโลหะรูปพรรณ โรงงานปูนซิเมนต์ โรงงานน้ำตาล  โรงงานผลิตยางรถยนต์ หรือโรงงานอื่นๆที่มีการผลิตอย่างต่อเนื่อง  การชำรุดของอุปกรณ์เพียงชิ้นเดียวอาจหมายถึงการหยุดการผลิตทั้งสายการผลิตความเสียหายที่เกิดขึ้นบางครั้งมีมูลค่ามหาศาล  หรืออาจเกิดวิบัติขึ้นภายในโรงงานหรือสาธารณชนดังที่ปรากฎเป็นข่าวอยู่บ่อยๆ   การวางแผนการตรวจสอบและทดสอบอุปกรณ์ในระยะเวลาที่กำหนดก่อนที่จะเกิดการเสียหายขึ้นอย่างรุนแรง   ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการทดสอบที่ถูกต้องโดยบุคลากรที่มีความรู้ มีความเข้าใจ มีประสบการณ์อย่างแท้จริง จะช่วยสามารถลดความเสี่ยงต่อความเสียหายที่จะเกิดขึ้นได้เป็นอย่างมากในหลายกรณีที่สาเหตุของความเสียหายไม่ได้เกิดจากการชำรุดของอุปกรณ์ แต่อาจจะเกิดจากการปฎิบัติงานที่ผิดพลาดของบุคลากร การตรวจสอบเพื่อความมั่นคงแข็งแรงของอุปกรณ์ ยังช่วยให้อุปกรณ์ทนทานทานต่อสภาพแวดล้อมที่ผิดปรกติที่เกิดจากอุบัติภัยได้นานและดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ การตรวจสอบอาจช่วยประหยัดพลังงานที่ใช้ในการผลิตได้ด้วย

 

ตัวอย่างของความเสียหายที่มักจะพบเห็นได้ทั่วไป ได้แก่  การเกิดระเบิดของถัง  การรั่วของสารเคมี  การระเบิดของหม้อน้ำ    รอยรั่วจากระบบท่อทางเนื่องจากการกัดกร่อน การรั่วของพื้นถังเก็บน้ำมันปิโตรเลียมหรือถังเก็บสารเคมี การหักขาดของเพลาหรือแม้แต่ความเสียหายต่อเนื่องจากการเชื่อมซ่อมไม่ถูกหลักการ เป็นต้น

ดาวน์โหลดข้อมูลบริการ
CATEGORY
Maintenance Inspection