การตรวจสอบถังเก็บน้ำมันหรือถังเก็บสารเคมี

ABOUT
ถังเก็บน้ำมัน (Storage Tank)ใช้เก็บน้ำมันดิบน้ำมันเชื้อเพลิง สารเคมีฯ คือถังที่มีโครงสร้างส่วนใหญ่เป็นรูปทรงกระบอกตั้งอยู่เหนือพื้นดิน พื้นถังอาจตั้งบนพื้นดินโดยตรง หรืออาจตั้งบนฐานคอนกรีต หรือตั้งบนโครงสร้างอื่นๆ เช่นเสาคอนกรีตที่ทำให้เข้าถึงและตรวจสอบด้านล่างของพื้นถังได้ เมื่อเปรียบเทียบกับถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงใต้ดิน ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงเหนือดินสามารถออกแบบให้ขนาดความจุหลากหลาย ไม่ค่อยมีข้อจำกัดในการสร้างถังขนาดใหญ่ๆ ก่อสร้างง่าย และราคาต่ำกว่าถังรูปทรงอื่นๆ
ดาวน์โหลดข้อมูลบริการ
CATEGORY
Above Ground Storage Tank Inspection